Cataluna Scores

Cansons de noys y noyas
Bernareggi (Barcelona (Vigatans, 7)) 1875
Mestres, et al.
Els segadors
L'Avenç, de Massó, Casas & Elias (Barcelona (Ronda de l'Universitat, 4)) 1897
El rossinyol
L'Avenç, de Massó, Casas & Elias (Barcelona (Ronda de l'Universitat, 4)) 1897
Cançons populars de Catalunya
Henry Lemoine & Cie. (Paris) [1901]
Cançons d'infants
s.n. ([Barcelona?) 1906]
Freixas, et al.
Els segadors
Sindicato Musical Barcelonés Casa Doresio (Barcelona [etc.] (Rambla de San José, 29 y Puerta del Ángel, 1 y 3)) [1907]
Cançons d'infants
s.n. ([Barcelona) 1909]
Freixas, et al.
Las hormiguitas
Unión Musical Española (Barcelona [etc.]) cop. 1914
El dimoni esquat
Iberia Musical (Barcelona) [1916]
Santa Nit
Unión Musical Española (Madrid [etc.]) cop. 1916
L'hereu Riera
Iberia Musical (Barcelona) [1916]
Canciones infantiles
s.n. ([Barcelona?) 1906?]
Freixas, et al.