Mix

Sonic Rescue
Mix (2015) Vol. 39, No. 9, pp. 80

 

UNIVERSAL AUDIO UAD-2 PLUG-INS
Mix (2015) Vol. 39, No. 9, pp. 72,74

 

APOGEE ENSEMBLE THUNDERBOLT
Mix (2015) Vol. 39, No. 9, pp. 68,70

 

IZOTOPE OZONE 6.1 ADVANCED
Mix (2015) Vol. 39, No. 9, pp. 66-67

 

Tech // new products
Mix (2015) Vol. 39, No. 9, pp. 62,64

 

FOR THE BIRDS
Mix (2015) Vol. 39, No. 9, pp. 58

 

SESSIONS: PACIFIC NORTHWEST
Mix (2015) Vol. 39, No. 9, pp. 52-53

 

The Hallowed Halls Opens in Portland
Mix (2015) Vol. 39, No. 9, pp. 51