Arti Musices

Croatian Musicological Review

Jedinstvena zgrada kao problem visokoškolskog glazbenog obrazovanja u Hrvatskoj: medijski odjeci izgradnje Muzičke akademije u Zagrebu 2003-2012
Arti Musices (2014) Vol. 45, No. 2

U ovom se radu raspravlja o problematici izgradnje jedinstvene zgrade Muzičke akademije u Zagrebu, ustanove koja je osnovana 1922. godine i nikada nije djelovala u okvirima jednog fizičkog prostora, nego se nastava vršila na više iznajmljenih lokacija. Nadalje, zbog komparativnog ...

Zborski ulomci/brojevi u operi Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca iz aspekta romantičarskih i nacionalnih ideja
Arti Musices (2014) Vol. 45, No. 2

Uvidom u partituru Zajčeve opere Nikola Šubić Zrinjski moglo se uočiti postojanje nekoliko tipova zborskih ulomaka/brojeva, a autorova intencija da — u odnosu na cjelinu opere, u kojoj značajno mjesto pripada solističkim brojevima (ansamblima) — zborskim dijelovima svoje partiture poda ...

Iluminirani inicijali trogirskog Epistolara — beneventanski nasuprot “nebeneventanskom“ prototipu
Arti Musices (2014) Vol. 45, No. 2

Epistolar iz kasnog trinaestog (ili početka četrnaestoga stoljeća) jedan je od tri kodeksa pisana beneventanom koji se čuvaju u Trogiru. U tu skupinu spada još i raskošno iluminirani Evanđelistar iz kasnog trinaestog stoljeća, te Evanđelistar iz 1259. godine. Iako se ...

Misal iz Kotora: liturgijski spomenik srednjovjekovne Dalmacije
Arti Musices (2014) Vol. 45, No. 2

Kotorski je misal već dugo poznat znanstvenicima koji se bave beneventanskim pismom. Njegova atribucija f“kotorski“ potječe iz rubrike u kalendaru misala u kojem se spominje blagdan sv. Tripuna, zaštitnika katedrale u Kotoru, kao i od ilustracije u kodeksu na kojem ...

Dugi život beneventanske tradicije: odnos između beneventanskog pontifikala iz Kotora i gotičkog pontifikala iz Dubrovnika
Arti Musices (2014) Vol. 45, No. 2

Malo istraživani vatikanski kodeks Burghes.14 po tipu liturgijske knjige predstavlja pontifikal pisan goticom i datiran na kraj 13. i početak 14. stoljeća. Njegov sadržaj nam svjedoči da je pisan za uporabu u Dubrovniku. Dokaz ove hipoteze su i dva orda ...

Octoechos i beneventansko pjevanje
Arti Musices (2014) Vol. 45, No. 2

Beneventansko pjevanje je repertoar liturgijske glazbe južne Italije, koji se pjevao prije uvođenja franačko-rimskog pjevanja. Ono danas postoji tek u fragmentarnom obliku, te rukopisima iz 11. i 12. stoljeća. Ovaj rad istražuje modalnost beneventanskog pjevanja. Beneventansko pjevanje ne koristi sustav ...

Nekoliko "rastresenih" pisara ili komu služi zapis? Dva fragmenta s beneventanskom genealogijom po Luki iz srednjovjekovne Dalmacije
Arti Musices (2014) Vol. 45, No. 2

Članak analizira odnos pisara i kantora kroz moguće primjene srednjovjekovnoga rukopisa s glazbenom notacijom u izvedbenoj praksi. Predmet ovoga razmatranja su dva dalmatinska fragmenta (iz Raba i Trogira) pisana beneventanskom notacijom, koji sadrže dijelove ili cjelovit napjev genealogije po Luki.

Izvješća
Arti Musices (2014) Vol. 45, No. 1

 

Vrbanić, et al.

About

Arti musices is the only specialized scholarly journal in the field of musicology in Croatia. It has been published continously since 1969 in Zagreb. Presenting the results of the researches of Croatian musical heritage and musical-culturological room in general, over 300 papers of the prominent authors from Croatia and abroad, and series of reports, bibliographies, sources, reviews, discoveries, summaries of M.A. and Ph.D. theses in musicology as well as other contributions have been published so far. Subjects displayed in the journal are various: biographical, archival, analytical, historical, sociological, aesthetic, ethnic, iconographical, pedagogical, acoustic etc. Many various subjects offer interesting texts to divers structures of readers, from musicologists and musicians to a wide range of the intellectuals interested in musical culture, and finally, to every music lover interested in particular themes.

Publisher Croatian Musicological Society
Country Croatia
ISSN (Print) 0587-5455
ISSN (Online) 1848-9303
Year started 1969
Indexed 148 articles
Website

Search within this Journal

Tags