"Tot een beter begrip van muziek en tot veredeling van den heerschenden smaak"

Het Orkest van het Paleis voor Volksvlijt

 

Journal Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
Year 1995
Volume 45
Issue 1
Pages 33-66

Wennekes, Emile (1995) "Tot een beter begrip van muziek en tot veredeling van den heerschenden smaak": Het Orkest van het Paleis voor Volksvlijt. In: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Vol. 45, No. 1, pp. 33-66. Available at https://openmusiclibrary.org/article/85724/.

Links

View it in the Music Periodicals Database

Uploads

Drag and drop files here

or click to select them
Uploaded just now