De joystick van Brüggen

"Ik doe gewoon dat, waarvan ik denk dat ik het beter doe dan anderen."

Marjan Banis
Author

 

Journal Muziek and Wetenschap
Year 1991
Volume 1
Issue 2

Banis, Marjan (1991) De joystick van Brüggen. "Ik doe gewoon dat, waarvan ik denk dat ik het beter doe dan anderen.". In: Muziek and Wetenschap: Dutch Journal for Musicology, Vol. 1, No. 2. Available at https://openmusiclibrary.org/article/225029/.

Links

View it in the Music Periodicals Database

Uploads

Drag and drop files here

or click to select them
Uploaded just now