Nieuwe officies in de Middeleeuwen

Drie officies voor het feest van Maria Visitatie uit de Noordelijke Nederlanden

 

Journal Muziek and Wetenschap
Year 1999
Volume 7
Issue 2
Pages 171-189

Gentenaar, Meta (1999) Nieuwe officies in de Middeleeuwen: Drie officies voor het feest van Maria Visitatie uit de Noordelijke Nederlanden. In: Muziek and Wetenschap: Dutch Journal for Musicology, Vol. 7, No. 2, pp. 171-189. Available at https://openmusiclibrary.org/article/224948/.

Links

View it in the Music Periodicals Database

Uploads

Drag and drop files here

or click to select them
Uploaded just now