Het Onmisbare Koor

Opera: live of op video? Een empirische status questionis

 

Journal Adem
Year 1997
Volume 33
Issue 3
Pages 92-97

Uytterschaut, Johan (1997) Het Onmisbare Koor: Opera: live of op video? Een empirische status questionis. In: Adem: driemaandelijks tijdschrift voor muziekcultuur, Vol. 33, No. 3, pp. 92-97. Available at https://openmusiclibrary.org/article/121373/.

Links

View it in the Music Periodicals Database

Uploads

Drag and drop files here

or click to select them
Uploaded just now